Skip links

70 metų minintis dainų ir šokių ansamblis „Mastis“

Vasariškas rugsėjo 28-osios vakaras Telšių kultūros centre buvo neįprastai svarbus. Kultūros centro salėje skamba dainos ir sukasi šokėjai, kadangi būtent šią dieną surengtas šventinis koncertas „Laiko tėkmėje“, skirtas 70 metų kūrybinės veiklos sukakčiai paminėti.

Telšių kultūros centro dainų ir šokių ansamblis „Mastis“ vienas ilgiausiai gyvuojančių meno kolektyvų Telšių apskrityje, kuris sujungia daugiau kaip 60 skirtingo amžiaus ir profesijų žmonių, kuriuos jungia meilė muzikai bei šokiui, kuris gyvuoja dar nuo 1953 metų. 1950 -1953 m. susikūrė mišrus choras, kuriam vadovavo chorvedė Irena Dylevičienė, liaudies ansamblis, kuriam vadovavo kanklininkė Vincė Daukšienė ir šokių grupė, kuriai vadovavo Vincas Kryževičius ir Algis Šaikūnas. Vėliau buvo nuspręsta sujungti šiuos kolektyvus į vieną ir pavadinti jį dainų ir šokių ansambliu „Mastis“.

Per netrumpą 70 metų kūrybinės veiklos laikotarpį „Masčio“ ansambliui vadovavo didelis būrys savo srities profesionalų. Choro vadovai: Irena Dylevičienė, V. Bauža, Adomas Šulcas, Vladas Stakanis, Irena Nakiene, Zina Šimkuvienė.

Instrumentinei grupei vadovavo Vincė Daukšienė, Kostas Dobrovolskos, Steponas Pikiotas, Algis Trečiokas, Vytautas Ciunys, Alfreda Tamoševičienė, Robertas Surblys, Vilija Opulskytė.

Šokių grupės vadovai: Vincas Kryževičius, Algis Šaikūnas, Zenonas Burba, Visvaldas Latonas, Stasys Kulikauskas, Vaclovas Juška, Algis Arlauskas, Alvydas Alimas, Romas Eitkevičius.

Šiam nuostabiam būriui šiuo metu vadovauja trys vadovai: meno vadovė Ernesta Dargužienė (nuo 2005 m.), šokių vadovė Rimantė Laurinavičienė (nuo 2006 m.), kapelos vadovas Linas Ulkštinas (nuo 2002 m.).

Šios svarbios sukakties proga sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių rajono savivaldybės vicemerė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė, kuri prisipažino, jog būtent šis koncertas stipriai palietė ir net gerąja prasme sugraudino, kadangi Telšių kultūros centras tikrai turi kuo didžiuotis, suburdamas tokį kolektyvą, kuris myli bei puoselėja mūsų kultūrą, bei įteikė  Telšių rajono savivaldybės mero Tomo Katkaus dovanas visam kolektyvui.

🍪 Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų žiniatinklio patirtį.
Explore
Drag