Skip links

Paslaugos

Paslaugos pavadinimas Įkainis Eur Pastabos
1.1. Renginiai vaikams 1.1.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikams ir I–IV klasių mokinams 1,00 Vedėjas, įrašai
2,00 Vedėjas, personažai (naudojant fonogramą)
2,50 Vedėjas, personažai (tiesioginis atlikimas)
1.1.2. V–XII klasių mokiniams 2,00 Vedėjas, įrašai
2,50 Vedėjas, personažai (naudojant fonogramą)
3,00 Vedėjas, personažai (tiesioginis atlikimas)
1.1.3. Kalėdinės programėlės vaikams 2,00 Kalėdų Senelis (naudojant fonogramą)
4,00 Personažai ir Kalėdų Senelis (naudojant fonogramą)
5,00 Personažai ir Kalėdų Senelis (tiesioginis atlikimas)
1.1.4. Socialiai remiamų šeimų vaikams Nemokamai Taikoma grupėms, pateikus ugdymo įstaigos pažymą apie socialiai remiamų vaikų skaičių grupėje
1.2. Renginiai jaunimui (nuo 18 m. iki 29 m.) 2,00 Vedėjas, įrašai
4,00 Vedėjas, programa (tiesioginis atlikimas)
3,00 Diskoteka
2,00 Kai koncertuoja savarankiškai pasirengęs jaunimas
3,00 Koncertas, kai koncertuoja TKC* parengti (-as) atlikėjai (-as)
4,00 Koncertas, kai koncertuoja kelios grupės (mėgėjai)
6,00 Koncertas, kai koncertuoja kelios grupės (profesionalai)
6,00 Festivalis, kai koncertuoja kelios grupės (mėgėjai)
10,00 Festivalis, kai koncertuoja kelios grupės (profesionalai)
1.3. Renginiai suaugusiesiems 3,00 Vedėjas, įrašai
4,00 Vedėjas, programa (naudojant fonogramą)
5,00 Vedėjas, programa (tiesioginis atlikimas), kai koncertuoja TKC*  parengti meno kolektyvų dalyviai
8,00 Vedėjas, programa, kai koncertuoja kviestinis atlikėjas (fonograma -1)
10,00 Vedėjas, programa, kai koncertuoja kviestinė (-ės) grupė (-ės)
6,00 Pramoginis renginys su programa, kai koncertuoja TKC* parengti meno kolektyvų dalyviai
10,00 Pramoginis renginys su programa, kai koncertuoja TKC* parengti meno kolektyvų dalyviai (prie staliukų)
12,00 Pramoginis renginys su programa, koncertuojant kviestiniam atlikėjui ir grupei (prie staliukų)
1.4. Šokių vakarai vyresnio amžiaus žmonėms (nuo 50 m.) 3,00 Muzikiniai įrašai
4,00 Tiesioginis atlikimas
5,00 Vedėjas, kai koncertuoja kviestinė (-ės) grupė (-ės)
1.5. TKC* meno kolektyvų koncertai suaugusiesiems 2,00 Politinių kalinių ir tremtinių choro koncertas
2,00 Senjorų choro koncertas
2,00 Vokalinio ansamblio koncertas
3,00 Mišraus choro „Žemaičiai“ koncertas
3,00 Dainų ir šokių ansamblio „Mastis“ koncertas
3,00 Šokių kolektyvo „Džiugas“ koncertas
3,00 Folkloro ansamblio „Spigėns“ koncertas
4,00 Vokalinės instrumentinės muzikos grupės „Gramofonas“ koncertas
3,00 Vaikų folkloro ansamblio „Čiučiuruks“ koncertas
1.6. Koncertinės išvykos į nekomercines šventes, festivalius ir kt., apmokant kelionės (transporto) išlaidas 50,00-700,00 Priklausomai nuo atstumo, susitarimo pagrindu
1.7. Dainų šventė 1,00 Vaikams (iki 12 m.)
3,00 Suaugusiesiems
1.8. Vaikų liaudiškos muzikos festivalis 1,00 Vaikams (iki 12 m.)
3,00 Suaugusiesiems
1.9. Suaugusiųjų liaudiškos muzikos festivalis 1,00 Vaikams (iki 12 m.)
5,00 Suaugusiesiems
1.10. Sakralinės muzikos festivalis 1,00 Vaikams (iki 12 m.)
3,00 Suaugusiesiems
1.11. Pramoginės muzikos festivalis 5,00 Kai dalyvauja iki 10 profesionalių atlikėjų ir / ar grupių
10,00 Kai dalyvauja daugiau nei 10 profesionalių atlikėjų ir / ar grupių
1.12. Parodos 0,50 Vaikams (iki 12 m.)
1,00 Suaugusiesiems
1.13 Kino filmai 3,00 Vaikams (iki 12 m.)
4,00 Vaikams (iki 12 m.) ir susitikimas su filmo kūrėjais, aktoriais ir kt.
4,00 Suaugusiesiems
5,00 Suaugusiesiems ir susitikimas su filmo kūrėjais, aktoriais ir kt.
2.1. Amfiteatro nuoma (renginiams be bilietų) 60,00 Vienos valandos kaina vaikų renginiams (neapmokestinamos dvi valandos: pasiruošti ir / ar susitvarkyti po renginio)
120,00 Vienos valandos kaina suaugusiųjų renginiams (neapmokestinamos dvi valandos: pasiruošti ir / ar susitvarkyti po renginio)
2.2. Amfiteatro nuoma (renginiams su bilietais) 15 % Nuo parduotų bilietų sumos vaikų reginiams
25 % Nuo parduotų bilietų sumos suaugusiųjų reginiams
2.3. Koncertų salės nuoma (renginiams be bilietų) 100,00 Vienos valandos kaina
60,00 Vienos valandos kaina (be įgarsinimo ir koncertinio apšvietimo)
2.4. Koncertų salės nuoma (renginiams su bilietais) 20 % Nuo parduotų bilietų sumos suaugusiųjų renginiams
15 % Nuo parduotų bilietų sumos vaikų renginiams
2.5. Parodų salės (fojė) nuoma 30,00 Vienos valandos kaina (organizuojant renginį be įgarsinimo)
15,00 Vienos savaitės kaina (parodai eksponuoti)
2.6. Kamerinės salės nuoma 30,00 Vienos valandos kaina
2.7. Repeticijų salės nuoma 9,00 Vienos valandos kaina
2.8. Garso aparatūros nuoma 2.8.1.  Iki 1 kw 50,00 Vienos valandos kaina (be transportavimo išlaidų)
2.8.2.  Daugiau nei 1 (iki 5 kw) 100,00 Vienos valandos kaina (be transportavimo išlaidų)
2.9. Vaizdo aparatūros nuoma (videoprojektorius ir ekranas) 80,00 Vienos valandos kaina (be transportavimo išlaidų)
2.10. Paviljono (palapinės) nuoma 70,00 Vienos paros kaina (be transportavimo išlaidų)
2.11. Sceninių, koncertinių drabužių nuoma 10,00-30,00 Vienos paros kaina už vieną komplektą (pagal rūbo vertę)
2.12. Dekoracijų ir butaforijos nuoma 15,00 Vienos paros kaina (be transportavimo išlaidų)
2.13. Bilietų platinimo paslaugos 3 % Nuo parduotų bilietų sumos
2.14. Bilietų platinimo ir reklamos sklaidos paslaugos 5 % Nuo parduotų bilietų sumos
2.15. Garso režisieriaus paslaugos 20,00 Vienos valandos kaina
2.16. Šviesos režisieriaus paslaugos 20,00 Vienos valandos kaina
2.17. Režisieriaus paslaugos 50,00-150,00 Už scenarijaus sukūrimą, pagal renginio sudėtingumą, susitarimo pagrindu
2.18. Renginio, koncerto vedėjo paslaugos 40,00 Vienos valandos kaina
2.19. Įrašų studijos paslaugos 15,00 Vienos valandos kaina
2.20. Dailininko, scenografo paslaugos 15,00 Vienos valandos kaina
2.21. Seminaro pravedimo paslaugos 30,00-50,00 6 akademinės valandos (kaina nustatoma pagal lektoriaus kompetenciją)
2.22. Seminaro dalyvio mokestis 6,00 Vienam seminaro dalyviui su dalomąja medžiaga
2.23. Seminaro dalyvio mokestis 3,00 Vienam seminaro dalyviui be dalomosios medžiagos
2.24. Kopijavimo paslaugos A4 formato 0,10 Už vieną lapą (nespalvotą)
A4 formato 0,30 Už vieną lapą (spalvotą)
A3 formato 0,20 Už vieną lapą (nespalvotą)
A3 formato 0,50 Už vieną lapą (spalvotą)
2.25. Konkurso dalyvio mokestis 2.25.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikams 1,00 Solistams
1,00 Choristams, choreografinių kolektyvų dalyviams (vienam nariui)
2.25.2. I–IV klasių mokiniams 2,00 Solistams
2,00 Choristams, choreografinių kolektyvų dalyviams (vienam nariui)
2.25.3. V–XII klasių mokiniams 3,00 Solistams
3,00 Choristams, choreografinių kolektyvų dalyviams (vienam nariui)
2.25.4. Jaunimui (iki 29 m.) 15,00 Ansambliui, choreografiniam kolektyvui
2.25.5. Suaugusiesiems 4,00 Solistams
4,00 Choristams,  choreografinių kolektyvų dalyviams (vienam nariui)
15,00 Ansambliui
2.26. Sportinių šokių varžybų dalyvio mokestis 25,00 Vienai programai
2.27. Reklamos paslaugos (žodinė, garsinė, vizualinė ir kt.) 50,00-500,00 Pagal atskirą TKC* direktoriaus įsakymą
2.28. Transporto nuoma 0,50 Už 1 kilometrą miesto ribose su kuro išlaidomis
0,40 Už 1 kilometrą už miesto ribų su kuro išlaidomis
5,00 Už 1 valandos stovėjimą
Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimas „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl Telšių rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo Nr, T1-178
2.29.  Nemokamų renginių administracinis mokestis 2,00 Nustatomas nemokamiems renginiams, siekiant suvaldyti žiūrovų srautus
2.30 Koncertinės programos:
2.30.1 TKC suaugusių mėgėjų meno kolektyvų atskiri koncertiniai numeriai 25,00 Be transporto išlaidų. Netaikoma dalyvaujant nekomerciniuose festivaliuose
2.30.2 TKC vaikų mėgėjų meno kolektyvų atskiri koncertiniai numeriai 20,00 Be transporto išlaidų. Netaikoma dalyvaujant nekomerciniuose festivaliuose
2.30.3 TKC suaugusių mėgėjų meno kolektyvų koncertinės programos 300,00 30 min. trukmės pasirodymas. Be transporto išlaidų. Netaikoma dalyvaujant nekomerciniuose festivaliuose
2.30.4 TKC vaikų mėgėjų meno kolektyvų koncertinės programos 200,00 30 min. trukmės pasirodymas. Be transporto išlaidų. Netaikoma dalyvaujant nekomerciniuose festivaliuose
2.30.5 TKC suaugusių mėgėjų meno kolektyvų koncertinės programos 500,00 60 min. trukmės pasirodymas. Be transporto išlaidų. Netaikoma dalyvaujant nekomerciniuose festivaliuose
2.30.6 TKC vaikų mėgėjų meno kolektyvų koncertinės programos 350,00 60 min. trukmės pasirodymas. Be transporto išlaidų. Netaikoma dalyvaujant nekomerciniuose festivaliuose
2.31 Vaizdo montavimo paslaugos 50,00 1 val. montavimo režisieriaus darbo kaina.
2.32 Vaizdo operatoriaus paslaugos 30,00 1 val. operatoriaus darbo kaina

 

2.33 Vaizdo režisieriaus paslaugos 40,00 Vienos darbo valandos kaina
2.34 Vaizdo transliacijos paslaugos 50,00 1 val. kaina
2.35 Vaizdo transliacijos parengiamieji darbai 20,00 1 val. kaina
2.36 Įkainis už atributikos platinimą 5 % Nuo suprekiautos sumos
2.37 Konferencijų salės nuoma 100,00 Vienos valandos kaina, antrai valandai ir likusioms taikoma 50 proc. nuolaida.
2.38 Apšvietimo įrangos nuoma:
2.38.1 Apšvietimo pultas „Chamsys MQ 80“ 230,00 Nuomos kaina vienam renginiui, be transportavimo išlaidų
2.38.2 Apšvietimo pulto „Chamsys playback wing“ 120,00 Nuomos kaina vienam renginiui, be transportavimo išlaidų
2.38.3 Judančios šviesos prožekorius „Chauvet Maverick 2“ 80,00 Nuomos kaina vienam renginiui, be transportavimo išlaidų
2.38.4 Judančios šviesos prožekorius „Chauvet wash“ 60,00 Nuomos kaina vienam renginiui, be transportavimo išlaidų
2.38.5 „Fresnel“ tipo prožektorius „Chauvet ovation“ 40,00 Nuomos kaina vienam renginiui, be transportavimo išlaidų
2.38.6 „Profile“ tipo prožektorius „Chauvet ovation“ 45,00 Nuomos kaina vienam renginiui, be transportavimo išlaidų
2.38.7 „Ip 65 chauvet COLORado 3 solo“ 35,00 Nuomos kaina vienam renginiui, be transportavimo išlaidų
2.38.8 Stroboskopas „Atomic 3000DMX“ 25,00
2.38.9 Apšvietimo komutaciniai kabeliai, 1 m 1,00 Nuomos kaina vienam renginiui, be transportavimo išlaidų
2.39 Video įrangos nuoma:
2.39.1 Video kameros nuoma 50,00 Vienos valandos kaina
2.39.2 Video serverio nuoma 150,00 Vienos valandos kaina
2.39.3 Video komutacijos kabeliai , 1 m. 1,20 Nuomos kaina vienam renginiui, be transportavimo išlaidų
2.39.4 Video procesoriaus nuoma 130,00 Nuomos kaina vienam renginiui, be transportavimo išlaidų
2.39.5 Video valdymo pultas ATEM 1M 220,00 Nuomos kaina vienam renginiui, be transportavimo išlaidų
2.39.6 Video valdymo pultas ATEM mini pro 40,00 Nuomos kaina vienam renginiui, be transportavimo išlaidų
2.40 Televizoriaus 65 colių skersmens su stovu nuoma 50,00 Vieno renginio kaina, kai renginys iki 2 val. už paskesnes valandas mokama po 5 Eur už valandą“
2.41 Interaktyvaus 65 colių ekrano  su stovu  nuoma 55,00 Vieno renginio kaina, kai renginys iki 2 val. už paskesnes valandas mokama po 5 Eur už valandą“
2.42 Šviesos diodų ekrano nuoma 80,00 Vieno m2 kaina vienam renginiui kai renginys iki 4 val. Kiekviena paskesnė valanda po 10 % nuo pradinės sumos
2.43 Aliuminio santvarų nuoma:
2.43.1 Aliuminio santvarų nuoma 30×30 5,00 1 m. kaina vienam renginiui, be transportavimo išlaidų.
2.43.2 Aliuminio santvarų nuoma 40×40 7,00 1 m. kaina vienam renginiui, be transportavimo išlaidų.
2.43.3 Aliuminio santvarų bokšto vežimėlis 80,00 kaina vienam renginiui, be transportavimo išlaidų“
2.44 Choro pakylos nuoma 9,00 1 kv. m. kaina vienam renginiui, be transportavimo ir pastatymo išlaidų“
3.1. Vaikų folkloro ansamblis „Čiučiuruks“ 10,00 Dalyviui už vieną mėnesį
3.2 Sportinių šokių kolektyvas „Vėlunga“ 15,00 Dalyviui už vieną mėnesį
3.3 Vaikų ir jaunimo vokalo studija 15,00 Dalyviui už vieną mėnesį
3.4 Vaikų liaudiškų šokių studija 8,00 Dalyviui už vieną mėnesį
3.5 Vaikų ir jaunimo šokių studija „Žingsniai” 10,00 Dalyviui už vieną mėnesį“
4.1 Nuolaida mokesčiui, už TKC kolektyvų  lankymą 50 % Jeigu vaiko ugdymas kompensuojamas iš NVŠ krepšelio

 

4.2 Nuolaida mokesčiui, už TKC kolektyvų lankymą, 50 % Jeigu vienos šeimos du ar daugiau vaikų lanko tą patį kolektyvą
4.3 Nuolaidos taikymas, už TKC kolektyvų lankymą, dirbant nuotoliniu būdu 50 % Taikoma jei, per einamą mėnesį, daugiau  kaip pusė užsiėmimų vyko nuotoliniu būdu
4.4 Nario mokestis netaikomas kolektyvo nariui, jei jis nelanko repeticijų dėl pateisinamų priežasčių 100 % Pateisinamos priežastys:

1.       Dėl kolektyvo nario ligos, nelankius daugiau kaip pusę užsiėmimų per mėnesį (pateikus gydytojo pažymą);

2.       moksleivių vasaros atostogų metu;

3.       kolektyvo vadovo atostogų metu;

4.       kolektyvo vadovo ligos atveju (jei niekas nepavaduoja kolektyvo vadovo);

nenumatytais atvejais atskiru  TKC direktoriaus įsakymu.

4.5 Nuolaida vaikams iki 7 metų ir  neįgaliesiems Iki 100 % Išimčių taikymas bilieto kainai – masinių švenčių, festivalių lankytojams vykstantiems lauke
4.6 Nuolaida senatvės pensininkams Iki 50 % Išimčių taikymas bilieto kainai – masinių švenčių, festivalių lankytojams
4.7 Nuolaidos socialiai remiamų šeimų vaikams Iki 100 % Vaikiškiems renginiams kai organizatorius yra TKC, pateikus ugdymo įstaigos pažymą
4.8 Dėl išimčių ir nuolaidų tam tikrų TKC organizuojamų renginių bilietams gali būti sprendžiama atskirai, apsvarsčius Telšių kultūros centro darbo taryboje, atskiru direktoriaus įsakymu.
4.9 Iki 100% TKC salės, bei amfiteatro nuomai su įgarsinimo paslauga, nuolaida taikoma organizatoriams prašymą suderinus Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriumi ir gavus iš minėto skyriaus rekomendaciją. Paslaugos gavėjas įsipareigoja padengti paslaugos suteikimo metu TKC susidarančias eksploatacijos išlaidas – 50,00 Eur
4.10 Neatlygintinai (eksploatacijos išlaidas padengiant TKC lėšomis) salės bei amfiteatro nuomos paslauga leidžiama naudotis tik atskiru Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu“
Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-184 priedas
5. Lengvatų taikymas įvairių paslaugų vartotojams:
5.1. 50 % mokesčio nuolaida TKC* renginių partneriams, rėmėjams, Telšių rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

* TKC  — Telšių kultūros centras

Telšių Kultūros centro teikiamų paslaugų įkainiai

Peržiūrėti
🍪 Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų žiniatinklio patirtį.
Explore
Drag