Skip links

Paslaugos

1.1. Renginiai vaikams 1.1.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikams ir I–IV klasių mokinams 1,00 Vedėjas, įrašai
2,00 Vedėjas, personažai (naudojant fonogramą)
2,50 Vedėjas, personažai (tiesioginis atlikimas)
1.1.2. V–XII klasių mokiniams 2,00 Vedėjas, įrašai
2,50 Vedėjas, personažai (naudojant fonogramą)
3,00 Vedėjas, personažai (tiesioginis atlikimas)
1.1.3. Kalėdinės programėlės vaikams 2,00 Kalėdų Senelis (naudojant fonogramą)
4,00 Personažai ir Kalėdų Senelis (naudojant fonogramą)
5,00 Personažai ir Kalėdų Senelis (tiesioginis atlikimas)
1.1.4. Socialiai remiamų šeimų vaikams Nemokamai Taikoma grupėms, pateikus ugdymo įstaigos pažymą apie socialiai remiamų vaikų skaičių grupėje
1.2. Renginiai jaunimui (nuo 18 m. iki 29 m.) 2,00 Vedėjas, įrašai
4,00 Vedėjas, programa (tiesioginis atlikimas)
3,00 Diskoteka
2,00 Kai koncertuoja savarankiškai pasirengęs jaunimas
3,00 Koncertas, kai koncertuoja TKC* parengti (-as) atlikėjai (-as)
4,00 Koncertas, kai koncertuoja kelios grupės (mėgėjai)
6,00 Koncertas, kai koncertuoja kelios grupės (profesionalai)
6,00 Festivalis, kai koncertuoja kelios grupės (mėgėjai)
10,00 Festivalis, kai koncertuoja kelios grupės (profesionalai)
1.3. Renginiai suaugusiesiems 3,00 Vedėjas, įrašai
4,00 Vedėjas, programa (naudojant fonogramą)
5,00 Vedėjas, programa (tiesioginis atlikimas), kai koncertuoja TKC*  parengti meno kolektyvų dalyviai
8,00 Vedėjas, programa, kai koncertuoja kviestinis atlikėjas (fonograma -1)
10,00 Vedėjas, programa, kai koncertuoja kviestinė (-ės) grupė (-ės)
6,00 Pramoginis renginys su programa, kai koncertuoja TKC* parengti meno kolektyvų dalyviai
10,00 Pramoginis renginys su programa, kai koncertuoja TKC* parengti meno kolektyvų dalyviai (prie staliukų)
12,00 Pramoginis renginys su programa, koncertuojant kviestiniam atlikėjui ir grupei (prie staliukų)
1.4. Šokių vakarai vyresnio amžiaus žmonėms (nuo 50 m.) 3,00 Muzikiniai įrašai
4,00 Tiesioginis atlikimas
5,00 Vedėjas, kai koncertuoja kviestinė (-ės) grupė (-ės)
1.5. TKC* meno kolektyvų koncertai suaugusiesiems 2,00 Politinių kalinių ir tremtinių choro koncertas
2,00 Senjorų choro koncertas
2,00 Vokalinio ansamblio koncertas
3,00 Mišraus choro „Žemaičiai“ koncertas
3,00 Dainų ir šokių ansamblio „Mastis“ koncertas
3,00 Šokių kolektyvo „Džiugas“ koncertas
3,00 Folkloro ansamblio „Spigėns“ koncertas
4,00 Vokalinės instrumentinės muzikos grupės „Gramofonas“ koncertas
3,00 Vaikų folkloro ansamblio „Čiučiuruks“ koncertas
1.6. Koncertinės išvykos į nekomercines šventes, festivalius ir kt., apmokant kelionės (transporto) išlaidas 50,00-700,00 Priklausomai nuo atstumo, susitarimo pagrindu
1.7. Dainų šventė 1,00 Vaikams (iki 12 m.)
3,00 Suaugusiesiems
1.8. Vaikų liaudiškos muzikos festivalis 1,00 Vaikams (iki 12 m.)
3,00 Suaugusiesiems
1.9. Suaugusiųjų liaudiškos muzikos festivalis 1,00 Vaikams (iki 12 m.)
5,00 Suaugusiesiems
1.10. Sakralinės muzikos festivalis 1,00 Vaikams (iki 12 m.)
3,00 Suaugusiesiems
1.11. Pramoginės muzikos festivalis 5,00 Kai dalyvauja iki 10 profesionalių atlikėjų ir / ar grupių
10,00 Kai dalyvauja daugiau nei 10 profesionalių atlikėjų ir / ar grupių
1.12. Parodos 0,50 Vaikams (iki 12 m.)
1,00 Suaugusiesiems
1.13 Kino filmai 3,00 Vaikams (iki 12 m.)
4,00 Vaikams (iki 12 m.) ir susitikimas su filmo kūrėjais, aktoriais ir kt.
4,00 Suaugusiesiems
5,00 Suaugusiesiems ir susitikimas su filmo kūrėjais, aktoriais ir kt.
2.1. Amfiteatro nuoma (renginiams be bilietų) 60,00 Vienos valandos kaina vaikų renginiams (neapmokestinamos dvi valandos: pasiruošti ir / ar susitvarkyti po renginio)
120,00 Vienos valandos kaina suaugusiųjų renginiams (neapmokestinamos dvi valandos: pasiruošti ir / ar susitvarkyti po renginio)
2.2. Amfiteatro nuoma (renginiams su bilietais) 15 % Nuo parduotų bilietų sumos vaikų reginiams
25 % Nuo parduotų bilietų sumos suaugusiųjų reginiams
2.3. Koncertų salės nuoma (renginiams be bilietų) 100,00 Vienos valandos kaina
60,00 Vienos valandos kaina (be įgarsinimo ir koncertinio apšvietimo)
2.4. Koncertų salės nuoma (renginiams su bilietais) 20 % Nuo parduotų bilietų sumos suaugusiųjų renginiams
15 % Nuo parduotų bilietų sumos vaikų renginiams
2.5. Parodų salės (fojė) nuoma 30,00 Vienos valandos kaina (organizuojant renginį be įgarsinimo)
15,00 Vienos savaitės kaina (parodai eksponuoti)
2.6. Kamerinės salės nuoma 30,00 Vienos valandos kaina
2.7. Repeticijų salės nuoma 9,00 Vienos valandos kaina
2.8. Garso aparatūros nuoma 2.8.1.  Iki 1 kw 50,00 Vienos valandos kaina (be transportavimo išlaidų)
2.8.2.  Daugiau nei 1 (iki 5 kw) 100,00 Vienos valandos kaina (be transportavimo išlaidų)
2.9. Vaizdo aparatūros nuoma (videoprojektorius ir ekranas) 80,00 Vienos valandos kaina (be transportavimo išlaidų)
2.10. Paviljono (palapinės) nuoma 70,00 Vienos paros kaina (be transportavimo išlaidų)
2.11. Sceninių, koncertinių drabužių nuoma 10,00-30,00 Vienos paros kaina už vieną komplektą (pagal rūbo vertę)
2.12. Dekoracijų ir butaforijos nuoma 15,00 Vienos paros kaina (be transportavimo išlaidų)
2.13. Bilietų platinimo paslaugos 3 % Nuo parduotų bilietų sumos
2.14. Bilietų platinimo ir reklamos sklaidos paslaugos 5 % Nuo parduotų bilietų sumos
2.15. Garso režisieriaus paslaugos 20,00 Vienos valandos kaina
2.16. Šviesos režisieriaus paslaugos 20,00 Vienos valandos kaina
2.17. Režisieriaus paslaugos 50,00-150,00 Už scenarijaus sukūrimą, pagal renginio sudėtingumą, susitarimo pagrindu
2.18. Renginio, koncerto vedėjo paslaugos 40,00 Vienos valandos kaina
2.19. Įrašų studijos paslaugos 15,00 Vienos valandos kaina
2.20. Dailininko, scenografo paslaugos 15,00 Vienos valandos kaina
2.21. Seminaro pravedimo paslaugos 30,00-50,00 6 akademinės valandos (kaina nustatoma pagal lektoriaus kompetenciją)
2.22. Seminaro dalyvio mokestis 6,00 Vienam seminaro dalyviui su dalomąja medžiaga
2.23. Seminaro dalyvio mokestis 3,00 Vienam seminaro dalyviui be dalomosios medžiagos
2.24. Kopijavimo paslaugos A4 formato 0,10 Už vieną lapą (nespalvotą)
A4 formato 0,30 Už vieną lapą (spalvotą)
A3 formato 0,20 Už vieną lapą (nespalvotą)
A3 formato 0,50 Už vieną lapą (spalvotą)
2.25. Konkurso dalyvio mokestis 2.25.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikams 1,00 Solistams
1,00 Choristams, choreografinių kolektyvų dalyviams (vienam nariui)
2.25.2. I–IV klasių mokiniams 2,00 Solistams
2,00 Choristams, choreografinių kolektyvų dalyviams (vienam nariui)
2.25.3. V–XII klasių mokiniams 3,00 Solistams
3,00 Choristams, choreografinių kolektyvų dalyviams (vienam nariui)
2.25.4. Jaunimui (iki 29 m.) 15,00 Ansambliui, choreografiniam kolektyvui
2.25.5. Suaugusiesiems 4,00 Solistams
4,00 Choristams,  choreografinių kolektyvų dalyviams (vienam nariui)
15,00 Ansambliui
2.26. Sportinių šokių varžybų dalyvio mokestis 25,00 Vienai programai
2.27. Reklamos paslaugos (žodinė, garsinė, vizualinė ir kt.) 50,00-500,00 Pagal atskirą TKC* direktoriaus įsakymą
2.28. Transporto nuoma 0,50 Už 1 kilometrą miesto ribose su kuro išlaidomis
0,40 Už 1 kilometrą už miesto ribų su kuro išlaidomis
5,00 Už 1 valandos stovėjimą
3.1. Vaikų folkloro ansamblis „Čiučiuruks“ 5,00 Dalyviui už vieną mėnesį
3.2. Sportinių šokių kolektyvas „Vėlunga“ 9,00 Dalyviui už vieną mėnesį
3.3 Išimčių taikymas už kolektyvų (3.1 ir 3.2 papunkčiai) lankymą 3.3.1. 100 % mokesčio nuolaida socialiai remiamų šeimų vaikams
3.3.2.  50 % mokesčio nuolaida, jeigu vienos šeimos du ar daugiau vaikų lanko ta patį kolektyvą
3.4 Kolektyvo nario mokestis netaikomas kolektyvo nariui (3.1 ir 3.2 papunkčiai) jei jis nelanko repeticijų 3.4.1. dėl kolektyvo nario ligos (pateikus gydytojo pažymą)
3.4.2. moksleivių vasaros atostogų metu
3.4.3. kolektyvo vadovo atostogų metu;
3.4.4. kolektyvo vadovo ligos atveju (jei niekas nepavaduoja kolektyvo vadovo)
3.4.5. nenumatytais atvejais atskiru  TKC direktoriaus įsakymu
4. Išimčių taikymas bilieto kainai – masinių švenčių, festivalių lankytojams
4.1. 100 % mokesčio nuolaida vaikams iki 7 metų, I–II grupės neįgaliesiems
4.2.  50 % mokesčio nuolaida senatvės pensininkams
5. Lengvatų taikymas įvairių paslaugų vartotojams
5.1. 50 % mokesčio nuolaida TKC* renginių partneriams, rėmėjams, Telšių rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

* TKC  — Telšių kultūros centras

Telšių Kultūros centro teikiamų paslaugų įkainiai

Peržiūrėti
🍪 Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų žiniatinklio patirtį.
Explore
Drag