Skip links

Karjera

Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos!
Laisvos darbo vietos:

 • Telšių kultūros centro kultūrinių projektų koordinatorius
 • Pareigybės lygis – B.
 • Pareiginės algos koeficientas – 7.00
 • Pareigybės pavaldumas – kultūrinių projektų koordinatorius pavaldus Telšių kultūros centro direktoriui.
 • Darbo sutartis – neterminuota, su nustatytu 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  KULTŪRINIŲ PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 • Kultūrinių projektų koordinatoriumi skiriamas asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, nustatančiais priskirtą veiklą;
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • Sugebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje;
 • Puikios valstybinės kalbos žinios;
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • Būti iniciatyvus.

 

KULTŪRINIŲ PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 • Koordinuoti priskirtų projektų įgyvendinimo dokumentų parengimą, atsižvelgiant į bendrąsias Telšių kultūros centro taisykles bei sekti projekto įgyvendinimo eigą.
 • Užtikrinti sėkmingą jam priskirtų koordinuoti kultūros projektų darbų eigą, teikti informaciją ir dokumentus priskirtų koordinuoti kultūros projektų paramos teikėjams;
 • Siekti priskirtų koordinuoti projektų numatytų rezultatų, tikslų ir uždavinių, prisiimti atsakomybę įgyvendinant projektą kaip aprašyta paramos sutartyje;
 • Bendrauti, teikti reikalingą informaciją, dokumentus priskirtų koordinuoti projektų paramos teikėjams ir kontroliuojančioms institucijoms;
 • Teikti pastabas priskirtų koordinuoti projektų partnerių parengtiems dokumentams;
 • Tvarkyti su priskirtų koordinuoti projektų susijusią gautą korespondenciją, pateikti juos įstaigos vadovui;
 • Vykdyti kitus su priskirtų koordinuoti projektų įgyvendinimu susijusius darbus.
 • Kultūros projektų koordinatorius turi turėti patirties rengiant tarptautinius, respublikinius, rajono lygio projektus.

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu info@telsiukultura.lt iki 2023 m. sausio 20 d. įskaitytinai. Telefonas pasiteiravimui 8 444 68996.

 • Telšių kultūros centro viešųjų ryšių organizatorius
 • Pareigybės lygis – B.
 • Pareiginės algos koeficientas – 7.00
 • Pareigybės pavaldumas – viešųjų ryšių organizatorius pavaldus Telšių kultūros centro direktoriui.
 • Darbo sutartis – neterminuota, su nustatytu 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  VIEŠŲJŲ RYŠIŲ ORGANIZATORIAUS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą menų studijų krypties arba jam prilygstantį;
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, nustatančiais priskirtą veiklą;
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • Sugebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje;
 • Puikios valstybinės kalbos žinios;
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • Būti iniciatyvus.

 

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ ORGANIZATORIAUS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 • Savarankiškai planuoja ir organizuoja savo veiklą;
 • Organizuoja kultūros centro viešųjų ryšių kampanijas – akcijas, spaudos konferencijas, pristatymus, informacijos pateikimą žiniasklaidai, fotografuoja ir filmuoja renginius, archyvuoja renginių medžiagą, parengtus video klipus ir filmus apie renginius talpina internetinėje svetainėje www.youtube.com;
 • Pasitelkdamas skirtingas visuomenės informavimo priemones (Telšių kultūros centro internetinė svetainė, spauda, radijas, televizija, socialiniai tinklai, telefonai, vizuali spausdintinė, video ir audio medžiaga bei kt.) iškomunikuoja reikiamą informaciją sudomindamas visuomenę ir ją pritraukia aktyviai dalyvauti renginiuose;
 • Rengia tekstus ir juos koreguoja afišoms, radijo ir TV reklamoms, padėkos raštams, ruošia sveikinimo kalbas, tekstus valstybinių ir kt. švenčių proga;
 • Formuoja teigiamą kultūros centro įvaizdį, užmezga ir palaiko partnerystės ryšius su žiniasklaida;
 • Laiku pateikia Telšių kultūros centro interneto svetainėje informaciją, pranešimus, naujienas apie organizuojamus renginius, įvykius, pasiekimus ir kt. visuomenei aktualiais klausimais;
 • Administruoja Telšių kultūros centro interneto svetainės naujienų ir klausimų-atsakymų modulius, rengia, įkelia ir prižiūri ten esančią informaciją;
 • Nuolat administruoja socialinio tinkle „Facebook“ paskyras „Telšių kultūros centras“ ir „Telšiai Kultūra“, organizuoja tiesiogines renginių transliacijas, organizuoja konkursus ir žaidimus;
 • Nuolat bendradarbiauja su vietos ir respublikinių visuomenės informavimo priemonių atstovais;
 • Pildo Telšių kultūros centro organizuojamų renginių dienyną ir rengia kasmetinę viešųjų ryšių organizatoriaus veiklos ataskaitą bei ją pristato Telšių kultūros centro direktoriui;
 • Nuolat kaupia ir pildo potencialių kontaktų duomenų bazę ir informuoja juos apie Telšių kultūros centro organizuojamus renginius.

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu info@telsiukultura.lt iki 2023 m. sausio 20 d. įskaitytinai. Telefonas pasiteiravimui 8 444 68996.

🍪 Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų žiniatinklio patirtį.
Explore
Drag